Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Ny viden om pattegrisedødelighed i danske økologiske sobesætninger

Ph.d.-forsvar, fredag d. 3. november 2017, Lena Rangstrup-Christensen.

03.11.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Lena Rangstrup-Christensen

Inden for de seneste tre år er efterspørgslen på økologisk svinekød steget markant. Dyrevelfærd prioriteres højt af de forbrugere der køber økologisk svinekød men høj dødelighed hos pattegrise i danske økologiske sobesætninger udfordrer forbrugernes forventninger til dyrevelfærd og udgør dertil en økonomisk belastning for producenterne. Denne afhandling kaster lys over væsentlige risikofaktorer for dødelighed blandt økologiske pattegrise. Lena Rangstrup-Christensen har indsamlet og analyseret data fra ni økologiske sobesætninger. Afhandlingens data er indsamlet over en etårig periode i nært samarbejde med de tilknyttede økologiske besætninger og indeholder data vedrørende pattegrisedødelighed igennem hele fravænningsperioden fra alle faringer fra samtlige ni besætninger. For at fastslå årsagerne til pattegrisenes død har Lena Rangstrup-Christensen foretaget obduktioner på ~ 3000 pattegrise. De obducerede pattegrise er indsamlet fra alle ni besætninger og obduktionerne er spredt over årstiderne. Afhandlingen præsenterer det første storskalastudie af risikofaktorer for dødelighed samt undersøgelser af specifikke dødsårsager hos økologiske pattegrise. Den nye viden kan potentielt være med til at nedbringe dødeligheden blandt økologiske pattegrise i fremtiden.

Afhandlingen er skrevet ved Epidemiologi og Management, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 3. november 2017, kl. 12.30
Sted: Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Titel på afhandling: Risikofaktorer for pattegrisedødelighed i danske økologiske sobesætninger (Risk factors for piglet mortality in Danish organic sow herds)                 
Kontaktinformation: Lena Rangstrup-Christensen, e-mail: rangstrup_christensen@yahoo.com, tel.: +45 22441584
Bedømmelsesudvalg:
Professor Olli Peltoniemi, Department of Production Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland
Senior forsker Emma Baxter, Animal & Veterinary Sciences, Animal behaviour & Welfare, Scotland’s Rural College, Scotland
Senior forsker Jan Værum Nørgaard (formand), Husdyrernæring og Fysiologi, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jan Tind Sørensen, Epidemiologi and Management, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Senior forsker Lene Juul Pedersen, Adfærd og Stressbiologi, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen er tilgængelig for gennemlæsning hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, rum 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018