Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Optimering af biogasproduktion i gylle- og slambaserede biogasanlæg

Ph.d.-forsvar, fredag den 2. februar 2018. Maja Nielsen.

02.02.2018 | Camilla Dalegaard Mikkelsen

Maja Nielsen

Vi taler alle om dem; klimaforandringerne og diskuterer hvad der har forårsaget dem. Vi begynder også at mærke konsekvenserne af dem. Derfor er der også stor interesse for at finde alternativer energikilder til de fossile brændstoffer. Biogasproduktion er en vigtig teknologi i produktionen af grøn energi. Forskellige typer af affaldsmasser nedbrydes mikrobielt og omdannes til metan som kan anvendes i den eksisterende energi-infrastruktur. På trods af at teknologien i en længere årrække har været anvendt i Danmark, er der stadig et meget begrænset kendskab til processen. Særligt i forhold til hvilke mikroorganismer som katalysere omdannelsen af forskellige substrater til biogas og under hvilke forhold disse er mest aktive. I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Maja Nielsen forsket i optimering af biogasproduktion med et særligt fokus på identificering og karakterisering af de mikroorganismer som katalyserer biogasdannelsen. Ved at anvende de nyeste DNA-sekvenserings teknologier, har hun identificeret flere hidtil ukendte mikroorganismer, som ikke tidligere er beskrevet. Resultaterne spiller en vigtig rolle for at forstå sammenhængen mellem den mest optimale drift og tilstedeværelsen af specifikke organismer. Hun undersøgte en lang række danske biogas anlæg og fandt at hovedparten af disse blev drevet under for lave temperaturer og ikke blev belastet maksimalt. Derudover fandt hun at overskudshalm fra landbrugsproduktion er en meget anvendelig substrattype i både gylle- og slambaserede anlæg. Da denne substrattype er lettilgængelig forventes den ikke at bring ekstra konkurrence på handlen med substrater. Hendes resultater har ført til nye anbefalinger for produktionen af biogas. I Danmark og globalt.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 2. februar 2018, kl. 13.00
Sted: Navitas, lokale 04.047, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Effect of temperature and feeding for reactor performance and microbial community composition in anaerobic digestion
Kontaktinfo: Maja Nielsen, e-mail: maja.nielsen@eng.au.dk, tlf.: 30662313
Bedømmelsesudvalg:
Professor Sven Gjedde Sommer, Institut for Kemi-, Bio-, og Miljøteknologi, Syddansk Universitet, Danmark
Seniorforsker Alex Enrich Prast, Institut for tematiske studier, Linköping Universitet, SverigeAssocieret Professor Anders Bentien (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker, Henrik Bjarne Møller, Aarhus Universitet]
Medvejleder:
Associeret Professor, Lars Ditlev Mørck Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Faglig leder, Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut, Aarhus, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.02.2018