Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Produktion af slagtesvin uden halebid og halekupering

Ph.d.-forsvar, mandag den 9. april 2018. Mona Lilian Vestbjerg Larsen

09.04.2018 | Helle Karvonen

Mona Lilian Vestbjerg Larsen

Mona har gennem sine studier undersøgt muligheder for forebyggelse af halebid ved produktion af slagtesvin uden brug af halekupering. Mona har sammenlignet forebyggende midler mod halebid med det overordnede mål at kunne erstatte halekupering. Desuden har Mona kigget på adfærdsændringer op til haleskade for, om muligt, at kunne forudsige halebid, inden det udvikler sig til seriøse skader på grisenes haler.

Resultaterne viste, at halekupering kunne erstattes i dette forsøg ved at tildele halm og mere plads. Dette kan måske gøre landmanden mere selvsikker til at tage beslutningen om at producere ukuperede grise. Resultaterne viste også, at grisenes aktivitetsniveau, undersøgende adfærd og halepositur var relateret til halebid og haleskade. Disse tre typer af adfærd kan eventuelt i fremtiden blive inkluderet i et automatisk advarselssystem til landmanden, der vil kunne fortælle ham/hende, hvilke stier der er i risiko for at udvikle haleskade på grund af halebid.

Ph.d.-graden blev udført ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Den ph.d.-studerende har udarbejdet dette resumé.


Tid: Mandag den 9. april 2018 kl. 13.00

Sted: Bygning 8814, lokale 3075, Auditorium, Institut for Husdyrvidenskab, Blichers Allé 20, Aarhus Universitet, Foulum, 8830 Tjele.

Titel på ph.d.-afhandling: Two strategies to prevent tail damage in finishers: removal of risk factors and early detection

Kontaktinformation: Mona Lilian Vestbjerg Larsen, e-mail: mona@anis.au.dk, tel.: +45 51507927

Medlemmer af bedømmelseskomiteen:

Emerita Professor Sandra Edwards, School of Natural and Environmental Sciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom

Dr Rick D’Eath, Animal and Veterinary Sciences, Scotland’s Rural College, Edinburgh, United Kingdom

Lektor Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark (formand)

Hovedvejleder:

Seniorforsker Lene Juul Pedersen, Department of Animal Science, Aarhus Universitet, Denmark

Medvejleder:

Akademisk medarbejder Heidi Mai-Lis Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-forsvaret vil blive holdt på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen kan læses hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018