Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Protein Kinase D1 og dets potentiale i behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom

Ph.d.-forsvar, torsdag den 12. oktober 2017, Ditte Søvsø Gundelund Nielsen.

12.10.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Ditte Søvsø Gundelund Nielsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Ditte Søvsø Gundelund Nielsen undersøgt virkningen af enzymet protein kinase D1 (PKD1) i relation til inflammatoriske tarmsygdomme, som er karakteriseret ved sår og inflammation langs fordøjelseskanalen.

Ditte Søvsø Gundelund Nielsen har undersøgt, hvordan PKD1 påvirker sårhelingsprocessen i tarmepitelceller samt immunresponset i makrofager in vitro. Derudover har hun undersøgt, hvorvidt mælkesyrebakterien Lactococcus lactis kan benyttes til ekspression af rekombinant PKD1, idet bakterien også kan benyttes til leveringen af de udtrykte proteiner til tarmen. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af PKD1’s effekter i relation til human tarmsundhed samt PKD1’s potentiale i behandlingen af inflammatoriske tarmsygdomme.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 12. Oktober 2017, kl. 9.00.
Sted: Mødelokale 2, Blichers Allé 20, Aarhus Universitet, Foulum, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Protein kinase D1 and inflammatory bowel diseases – a study on protein kinase D1 and its influence on the wound healing process and intestinal inflammation in vitro
Kontaktinfo: Ditte Søvsø Gundelund Nielsen, e-mail: ditteg.nielsen@anis.au.dk, tlf.: +45 87154259
Bedømmelsesudvalg:
Professor Federica Cheli, Department of Health, Animal Science and Food Safety, University of Milan, Italy
Professor Hanne Frøkiær, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark
Seniorforsker Ole Højberg (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Foulum, Danmark
Hovedvejleder:
Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Foulum, Danmark
Medvejleder:
Postdoc Marlene Fredborg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Foulum, Danmark
Professor Vibeke Andersen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Danmark samt Institut for Regional Sundhedsforskning og Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018