Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

PROTEIN OXIDATION I EXTRUDEREDEFISKEFODER OG EFTERFØLGENDE EFFEKTER PÅ BIOLOGISK RESPONDS I FISK

Ph.d-forsvar, torsdag d. 15 marts 2018, Mohammad Sedigh Jasour.

15.03.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Mohammad Sedigh Jasour

Fiskemel er blevet en begrænset kilde i fiskefoderproduktionen grundet en global stagnation i fangede fisk.  Mohammad Sedigh Jasour’s forskning fokuserede på at teste anvendelsen af andre proteinkilde fra planter og sidestrømme fra animalsk produktion samt optimere ekstruder- parametre for at producerer højkvalitetsfiskefoder. Forskellige proteinkilder (fiskemel, fjermel, og solsikkemel) blev undersøgt med henblik på at påvise oxidative proteinkemiske ændringer og biologisk respons i regnbueørreder (tilvækst og stofskifte). Ligeledes har Mohammad undersøgt, hvorledes fiskemel med forskelligt indhold af biogene aminer påvirker tilvæksten hos fisken. Dette studie giver en forståelse af, hvorledes utraditionelle ingredienser forskellige overordnede ekstruderingssparametre påvirker proteinkvaliteten og biologisk respons i regnbueørreder med fokus på metabolitter fra Krebs cyklus.

Denne ph.d blev udført ved Institut for Fødevarer, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé blev skrevet af den ph.d-studerende.

Tidspunkt: Torsdag d.15 marts 2018 kl. 13.00
Lokation: Møderum 4, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Title på afhandling: Protein Oxidation in Extruded Aquafeed and Subsequent Effects in Fish Biological Responses
Kontakt information: Mohammad Sedigh Jasour, Email: m.jasour@food.au.dk tel.: +45 87158003
Medlemmer af bedømmeslseskomitten:
Professor Mette Sørensen, Fakultet for biovidenskab og akvakultur, Nord Universitet, Norge
Consultant Bo Ekstrand, Chalmers tekniska högskola, Sverige
Professor Carl-Otto Ottosen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet (formand)
Supervisors:
Trine Kastrup Dalsgaard, Lektor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Danmark
Co-supervisor:
Marianne Hammershøj, Lektor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d-forsvaret afholdes på engelsk.

Forsvaret er åben for offentligheden.
Afhandlingen er tilgængelig på forskerskolen for Science and Technology /GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.03.2018