Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Opløsning og udlæsning af ultrahurtig nukleardynamik i små molekyler

PhD forsvar: fredag d. 26 oktober 2018. Qingli Jing.

02.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Qingli Jing

Qingli Jing har under sine studier undersøgt vekselvirkningen af små molekyler med intense femtosekund (10-15 s) og attosekund (10-18 s) lyspulse ved brug af Monte Carlo bølgepakke metoden. De stærke eksterne felter ændrer strukturen af elektronskyerne omkring kernerne i molekylet, og denne ændring kan resultere i en svækkelse eller styrkning af den kemiske binding mellem atomerne i molekylet og derved inducere ultrahurtig kernebevægelse. Tidsskalaen for de molekylærer vibrationer er femtosekunder. For at opløse og udlæse den hurtige kernedynamik har Qingli udført en grundig analyse af det udsendte spektrum af kernernes kinetiske energi følgende en dissociation af molekylet. Vekselvirkningen mellem molekyler og ultrakorte laserpulse har tiltrukket stor forskningsmæssig interesse siden det er blevet muligt at kontrollere kernedynamikken koherænt ved at ændre parametrene af de anvendte laserpulse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 26. oktober 2018 kl. 9.30
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: En undersøgelse af nukleare dynamik efter excitation og ionisering i små molekyler og svagt bundne klynger
Kontaktinfo: Qingli Jing, e-mail:qinglijing@phys.au.dk, tlf.: +45 31811011
Bedømmelsesudvalg:
Professor Eva Lindroth, Department of Physics, Stockholm University, Sweden.
Professor Jan Petter Hansen, Chalmers University of technology, Gothenburg Sweden.
Associate Professor Karsten Riisager (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 19.10.2018