Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Valg af kuldetolerante genotyper og udvikling af vækstmodeller for flerårige græsser – Hvordan vælger man den bedste græsart til et givent klima?

Ph.d.-forsvar, fredag d. 3 marts 2017. Xiurong Jiao.

03.03.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Xiurong Jiao

Foto: Måling af bladareal-indeks i felten.

Under sine studier har Xiurong Jiao forsket i kuldetolerance hos elefantgræs for at finde genotyper, der er bedre tilpasset det danske klima. Adskillige genotyper viste høj fotosyntetisk kapacitet under kolde forhold og øgede deres fotosyntese, når de igen blev udsat for højere temperaturer. Xiurong Jiao sammenlignede også temperaturreaktionen hos elefantgræs med C4 fotosyntese med reaktionen hos rajsvingel (Festulolium), som har C3-fotosyntese, og som er naturligt tilpasset kølige forhold. For bedre at sammenligne forskellige arter og genotyper analyserede hun vækstmønstre hos rajsvingel, og i samarbejde med CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology i Shanghai udviklede hun en mekanistisk model, der kan give pålidelige forudsigelser af den flerårige græsproduktion under forskellige klimatiske forhold.

De nye forskningsresultater vil hjælpe til at bibringe en større genetiske mangfoldighed af elefantgræs til højnelse af produktionen i kølige klimaer og bidrager til beskrivelsen af produktionen af rajsvingel og andre græsser i forskellige miljøer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 3. marts 2017 kl. 10:00.
Sted:
Auditoriet, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel:
Measuring Cold Tolerance and Crop Data of Perennial Grasses for Improving Biomass Production and for Parameterization of Growth Models
Kontaktoplysninger:
Xiurong Jiao, e-mail: Xiurong. jiao@agro.au.dk, tlf.: 7159 8739Bedømmelsesudvalg:

Professor John Clifton Brown, Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, University of Aberystwyth, Gogerddan, Aberystwyth, Storbritannien
Professor Tao Sang, The Key Laboratory of Plant Resources, Institute of Botany, The Chinese Academy of Sciences, Beijing, Kina
Lektor Lars Elsgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Professor Mathias Neumann Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Akademisk medarbejder Kirsten Kørup Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018