Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Sensorer og batterier – en del af vejen til en smartere og grønnere fremtid

Ph.d.-forsvar, fredag den 8. december 2017, Casper Clausen.

08.12.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Casper Clausen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.polyt. Casper Clausen forsket i udviklingen af nye sensorteknologier og genopladelige batterier ved brug af henholdsvis simple fysiske koncepter og billige organiske kemikalier. Studiets to hovedemner, sensorer og batterier, forventes at spille en stor rolle i fremtiden, f.eks. inden for områder som automatisering, industriel regulering og i sektoren for vedvarende energi.

Det ene sensorprojekt omhandlede målingen af partikler i væsker. Sensoren bruger laserlys, der er geometrisk formet på en specifik måde, til at måle partikelkoncentration, -størrelse og –bevægelseshastighed. Casper undersøgte også et andet sensorprincip, den såkaldte 3-omega metode, som han fandt brugbar i flere forskellige typer af målinger i væske; flowhastighed, væskekontakt, koncentration og, måske mest bemærkelsesværdigt, tykkelse af fouling.

Derudover undersøgte han en organisk gruppe af kemiske stoffer kaldet antrakinoner i en ny anvendelse som et af de aktive stoffer i genopladelige batterier. Et batteri af denne type kan formentligt ikke konkurrere med eksisterende batterier når det kommer til størrelse, men det har et stort potentiale i at kunne konkurrere på pris. Hvis batterier med stor kapacitet i den nære fremtid skal bruges til at opbevare overskydende vedvarende energi, vil materialeprisen være langt vigtigere end batteriets størrelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 8. december 2017, 10.00
Sted: Bygning 5125, lokale 424, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: Undersøgelser af: Industrielle Sensorteknologier & Batteriteknologier til Energiopbevaring på Forsyningsnettet
Kontaktinfo: Casper Clausen, e-mail: casperc@eng.au.dk, tlf.: 22400001.
Bedømmelsesudvalg:
Professor Kevin Sivula, Institute of Chemical Sciences and Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz.
Lektor Morten Lykkegaard Christensen, Institut for Kemi og Biovidenskab – Sektion for Kemi, Aalborg Universitet, Danmark.
Lektor Zheng Guo (chair), Department of Engineering, Aarhus University, Denmark.
Hovedvejleder:
Lektor Anders Bentien, Institut for Ingeniørvidenskab – Membrane and Sensor Technology, Aarhus Universitet, Danmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018