Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Produktion af skatol i tarmkanalen hos grise

Ph.d.-forsvar, mandag den 20. februar 2017, Xiaoqiong Li.

20.02.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Xiaoqiong Li

Xiaoqiong Li har undersøgt produktionen af skatol i tarmkanalen hos grise. Skatol, et mikrobielt nedbrydningsprodukt der dannes ved anaerob fermentering af aminosyren L-tryptophan i blind og tyktarmen, er den vigtigste komponent der forårsager ornelugt, en ubehagelig lugt og afsmag der frigives ved opvarmning af kød fra nogle hangrise. Kirurgisk kastration af hangrise er en almindelig praksis for at forhindre ornelugt. Kirurgisk kastration er imidlertid smertefuld og dyrevelfærdsmæssigt problematisk. En EU-erklæring tager derfor sigte på at udfase kirurgisk kastration fra januar 2018. Det er derfor behov for at finde alternativer der forhindrer ornelugt. Xiaoqiong Li har i sit Ph.d.-studie screenet og karakteriseret de skatol-producerende bakterie fra blind og tyktarmen hos svin, kortlagt deres stofskifte og genomer, og kvantificeret deres forekomst. Hun har endvidere belyst den virkningsmekanisme der ligger bag den reducerende effekt af kostfibre på skatol produktion. Resultaterne viste at produktionen af skatol i grises mave-tarmkanal syntes at være begrænset til en bakterie art: Olsenella scatoligenes men at den kendte skatol reducerende virkning af tilsætning af fibre til fodret ikke skyldes en reduktion af de skatol producerende bakterier eller en øget smørsyreproduktion men formentlig skyldes at mere TRP inkorporeres som bakteriel biomasse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 20. februar 2017 12.00
Sted
: Auditoriet, Blichers Allé 20, Aarhus Universitet, Foulum, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel
: Produktion af skatol i tarmkanalen hos grise
Kontaktoplysninger
: Xiaoqiong Li, e-mail: Xiaoqiong.li@anis.au.dk, tlf .: +45 31858383
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

Professor Jan Erik Lindberg, Afdeling for Husdyrernæring og Ledelse, Sveriges Landbrugsuniversitet Sciences, Sverige.
Professor Ulrike Weiler, Institut for husdyrhold og husdyravl, University of Hohenheim, Tyskland
Lektor Jan Værum Nørgaard (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:

Seniorforsker Nuria Canibe, Institut for Husdyrvidenskab, Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.
Co-vejleder:

Seniorforsker emeritus, Bent Borg Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Foulum, Aarhus Universitet, Danmark.
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn på Graduate School of Science and Technology / GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, værelser 128-134, 8000 Århus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018