Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Smektitmineraler og bygværker – hvordan noget meget småt påvirker noget meget stort

Ph.d.-forsvar, fredag den 29. september 2017, Michael Rosenlund Lodahl.

29.09.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Michael Rosenlund Lodahl

I løbet af sit ph.d.-studium har Michael Lodahl forsket i smektitmineralerne, som findes i de danske Palæogene lere. Palæogene lere er specielle, da de besidder et stort deformationspotentiale, hvilket kan forårsage store sætninger eller hævninger af bygværker opført på smektitholdige lere. Michael har undersøgt smektitmineralernes effekt på deformationspotentialet af ler. Desuden har Michael opstillet en analytisk deformationsmodel, som kan reproducere resultaterne fra de udførte laboratorieforsøg,

Den nye forskning bidrager til forståelsen af de fundamentale parametre, der påvirker deformationsopførelsen af ler; og den opstillede model kan være et udgangspunkt for fremtidige udvikling af analytiske og numeriske deformationsmodeller for de danske Palæogene lere.

 


Ph.d.-studiet er gennemført i samarbejde mellem COWI A/S og Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 29. september 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale  03.040, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Influence of smectite content on the deformation behaviour of clays
Kontaktinfo: Michael Rosenlund Lodahl, e-mail:mirl@eng.au.dk, tlf.: 5640 4673
Bedømmelsesudvalg:
Teknisk ekspert Knut H. Andersen, NGI, Norge
Seniorspecialist Anette Krogsbøll, Niras A/S, Danmark
Lektor Steffen Petersen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Ingeniørdocent Kenny Kataoka Sørensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Seniorspecialist Helle Trankjær, COWI A/S
Teknisk direktør Niels Mortensen, nmGeo
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.04.2018