Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Snedækkets dynamik og variabilitet styrer økosystemerne i Grønland

Ph.d.-forsvar, fredag den 24. februar 2017. Cand.scient. Stine Højlund Pedersen

24.02.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Stine Højlund Pedersen

Indenfor den kystnære, isfri del af Grønland har man de sidste 10-20 år fået en detaljeret viden om de geofysiske og biologiske dele af økosystemet og hvordan de enkelte dele interagerer. Forståelsen er frembragt via data fra overvågningsprogrammet, Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som har to undersøgelsesområder beliggende på Grønlands vest - og østkyst. Dette ph.d.-projekt blev begyndt i år 2012 med henblik på at øge forståelsen for økologiske processer og interaktioner udenfor for disse to undersøgelsesområder.

Sne er det primære fokus i Stine Højlund Pedersens tværfaglige ph.d.-projekt, da snedækket i Arktis er en af de væsentligste drivkræfter for ændringer i økosystemet. I løbet af hendes ph.d.- studium har Stine kvantificeret de rumlige og tidsmæssige variationer i sneens egenskaber, på tværs af rumlige skalaer og indenfor forskellige tidsperioder af det isfri Grønland, og forsket i effekterne på de arktiske økosystemer, som følge af sneens variabilitet. Begge mål blev nået ved at anvende en kombination af landbaserede snemålinger, snemodelleringsværktøjer og satellit-baserede observationer. Via en trinvis opskalering igennem ph.d.-projektet blev viden om snedynamikker og sneprocesser anvendt på stadig større geografiske områder af den kystnære, isfri del af Grønland.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institute for Bioscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 24. februar 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 112, Niels Bohr Auditoriet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Roskilde, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde.
Afhandlingens titel: Scaling-Up Climate Change Effects in Greenland
Kontaktinfo: Stine Højlund Pedersen, e-mail: shp@bios.au.dk, tel.: +45 30183169.
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Dr. Marc Macias-Fauria, School of Geography and the Environment, University of Oxford, UK.
Professor Dr. Jason E. Box, Department of Glaciology and Climate, The Geologic Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Denmark.
Seniorforsker Dr. Morten Frederiksen (formand), Institut for Bioscience, University of Aarhus, Denmark.
Hovedvejleder:
Seniorforsker Dr. Niels Martin Schmidt, Arctic Research Centre, Institut for Bioscience, Aarhus University.
Medvejledere:
Seniorforsker Dr. Mikkel P. Tamstorf, Arctic Research Centre, Institut for Bioscience, Aarhus University. Dr. Glen E. Liston, Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA), Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.03.2018