Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Soens fodring omkring faring er en mulig vej til at forbedre overlevelsen af pattegrise

PhD forsvar, onsdag d. 10 oktober 2018. Takele Feyera.

10.10.2018 | Olivia Elsebeth Belling-Nami

Takele Feyera

Gennem sin PhD har, Takele Feyera undersøgt hvordan niveauet af fibre i foderet til sendrægtige søer påvirker overlevelsen af pattegrisene fra fødsel til fravænning. Derudover, har Takele undersøgt hvordan pattegriseoverlevelsen påvirkes af tidsintervallet fra soens sidste måltid før faring til fødsel af den første gris. Resultaterne fra undersøgelserne viste at fibre til sendrægtige søer reducerede andelen af dødfødte grise samt den totale pattegrisedødelighed før fravænning. Derudover tydeliggjorde resultaterne at et kort tidsinterval mellem soens sidste måltid før faring og fødslen af den første gris, hænger sammen med en høj pattegriseoverlevelse omkring faring. Studiet viste at søer der fødte den første gris mere end 6 timer efter en fodring resulterede i både øget faringslængde, øget behov for faringshjælp og et højere antal dødfødte grise. Tidsintervallet fra soens sidste måltid før faring til fødsel af den første gris havde en direkte effekt på soens energi status ved faringsstart. Denne viden vil bidrage til forståelsen for hvordan søerne fodres bedst muligt i fremtiden i forhold til at opnå en bedre produktion.

PhD arbejdet blev udført ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), fakultet for Science and Technology, Aarhus Universitet.


Résuméet er udarbejdet af den PhD studerende.


Tid: Onsdag d, 10. oktober 2018 kl. 12:30
Sted: Auditoriet, AU-Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Titel på afhandlingen: Ernæring hos søer i overgangen fra drægtighed til diegivning: Betydyningen for faringslængde, dødfødte og produktionen af råmælk.

Kontakt information: Takele Feyera, e-mail: takele.feyera@anis.au.dk, tel.: +45 71369831.

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Associate Professor Jan V. Nørgaard, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark

Professor Olli Peltoniemi, Department of Production Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland

Research Scientist Jacques J. Matte, Agriculture and Agri-Food Canada, Canada

Hovedvejleder:
Senior Researcher Peter K. Theil, Department of Animal Science, Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet, Denmark

Medvejledere:
Professor Hanne D. Poulsen,  Department of Animal Science, Faculty of Science and Technology, Aarhus University, Denmark

Senior Specialist Thomas S. Bruun, SEGES Danish Pig Research Center, Copenhagen, Denmark

Sprog: PhD afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk.
Forsvaret er offentligt.
PhD afhandlingen er tilgængelig for gennemlæsning på biblioteket ved Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, building 1520, rooms 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Olivia Elsebeth Belling-Nami

Revideret 19.10.2018