Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Springhalernes liv ved forskellig kvælstoftilførsel i landbruget

Ph.d.-forsvar, fredag den 1. september 2017. Alessandra D’Annibale.

01.09.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Alessandra D'Annibale

Alessandra D’Annibale har i sit ph.d.-projekt undersøgt en vigtig spiller i jordbundens fødenet nemlig springhalerne og deres rolle i kvælstofomsætningen i kløvergræs.

Springhaler, også kaldet collemboler, er små leddyr, der både morfologisk og økologisk er meget varierede og vor detailviden om deres fødebiologi og økologiske funktion i jorden er stadig begrænset. Af hensyn til produktiviteten er græsland afhængig af kvælstoftilførsel og landbrugspraksis er under konstant forbedring for at imødegå miljøkrav. Alessandra har forsket i indflydelsen af kvælstofgødskning på collembolsamfundet, med focus på introduktion af kløverudlæg i græs og brugen af gylleforsuring.

Hendes forskning har vist at denne landbrugspraksis ikke har nogen korttidseffekter på collembolsamfundet. Men kvælstofinputtets mængde kan delvist påvirke samfundet af collemboler ved at forskyde forholdet mellem de forskellige funktionelle grupper i jordbundens fødenet, hvorfor deres rolle i kvæstofomsætningen vil ændres. Disse resultater har forbedret vor basale videnskabelige forståelse af collembolers økologi og vil danne basis for fremtidig forskning.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Foulum, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 1. september 2017, kl. 10.00
Sted: Mødelokale 2, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: The response of Collembola to different nitrogen agricultural managements
Kontaktinfo: Alessandra D’Annibale, e-mail: alessandra.dannibale@agro.au.dk, tel.: +39 339 2746910
Bedømmelsesudvalg:
Professor Olaf Schmidt, UCD School of Agriculture and Food Science, University of College Dublin, Ireland
Senior Researcher Nick J.M. van Eekeren, Louis Bolk Institute, Holland
Lektor Lars Elsgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Seniorforsker Paul Henning Krogh, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Professor Søren Christensen, Terrestrisk Økologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

        

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018