Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Tandhvalers biosonarjusteringer til omverdenen

Ph.d.-forsvar, fredag den 25. august 2017. Michael Ladegaard.

25.08.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Michael Ladegaard

Michael Ladegaard har i løbet af sit ph.d.-studium forsket i måden, hvorpå tandhvaler justerer deres biosonar til ekkolokaliseringsmål under forskellige betingelser, samt hvordan disse biosonarsystemer er tilpasset de habitater, som dyrene lever i. Forskningen har blandt andet belyst, hvordan amazondelfiner, der lever i lavvandede flodsystemer og oversvømmede skove, bruger en retningsbestemt, kortrækkende biosonar, som opereres ved to til fire gange så høje opdateringsrater, som hos delfiner i marine miljøer. Desuden har Michael Ladegaard undersøgt, hvordan øresvin bruger en næsten ukendt ekkolokaliseringsadfærd, når de ekkolokaliserer mål over afstande på flere hundrede meter, samt hvordan marsvin håndterer forstyrrende ekkolokaliseringsklik, der udsendes af artsfæller, og som gør det vanskeligt at genkende de få tilbagevendende ekkoer, der relaterer til marsvinenes egne klik.

Forskningen har ført til en øget forståelse af, hvordan tandhvalers ekkolokalisering fungerer inden for flere hidtil dårligt belyste områder. Desuden har Michael Ladegaard bidraget med en kritisk tilgang til måden hvorpå især data indsamlet for vilde tandhvaler skal fortolkes i forhold til begrænsninger, der ligger i brugen af de optagesystemer, som forskere almindeligvist benytter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved sektion for Zoofysiologi, Institut for Bioscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 25. august 2017, kl. 10.15
Sted: Bygning 1110, lokale 223, Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 8, 8000 Aarhus C.  
Afhandlingens titel: Echolocation in small cetaceans
Kontaktinfo: Michael Ladegaard, e-mail: michael.ladegaard@bios.au.dk, tlf.: 4076 4035
Bedømmelsesudvalg:
Professor Cynthia Moss, Department of Psychological & Brain Sciences, Johns Hopkins University
Senior researcher Sander Von Benda-Beckmann, TNO, Netherlands organization for Applied Technological Research
Professor Angela Fago, Zoofysiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Peter Teglberg Madsen, Zoofysiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

        

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018