Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Termiske miljøforhold og design af præcisionsventilation

Ph.d.-forsvar, onsdag den 9. maj 2018, Xiaoshuai Wang.

09.05.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Xiaoshuai Wang

I løbet af sine ph.d.-studier har Xiaoshuai Wang forsket i varmestress hos malkekvæg. Varmestress er et meget udbredt problem i de fleste dele af verden og forårsager betydelige økonomiske tab. Xiaoshuai Wang har udforsket sammenhængen mellem termiske miljøforhold og varmestress hos kvæg og undersøgt de seneste metoder til at afkøle kvæg for at afhjælpe varmestress. Disse nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan miljøforholdene påvirker forekomsten af varmestress hos kvæg, og hvor effektivt de nye metoder modvirker varmestress.  

Ph.d.-studiet er gennemført ved Air Physics Lab, Institut for Ingeniørvidenskab, fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 9. maj 2018 kl. 13.00
Sted: AU Navitas, lokale 3210-04.124, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Adaptive Ventilation Control for Cattle Housing and Integrated Climate Sensing

Kontaktinfo:
Xiaoshuai Wang, e-mail: xiaoshuai.wang@eng.au.dk, tlf.: +45 91646967
Bedømmelsesudvalg:
Professor Mats Sandberg, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, University of Gävle, Sverige.
Professor Larry Jacobson, Department of Bioproducts and Biosystems Engineering, University of Minnesota, US
Professor Steffen Petersen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Guoqiang Zhang, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Christopher Y. Choi, University of Wisconsin-Madison
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.05.2018