Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

To-elektron ionisations dynamik forårsaget af intense laserpulser

Ph.d.-forsvar, fredag den 10. november 2017, Chuan Yu.

10.11.2017 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Chuan Yu

Med den hurtige udvikling af laserteknologi er det nu blevet muligt at skabe intense laserpulser med frekvenser fra terahertz til Røngtenområdet. Når et mange-elektron atom bliver bestrålet med sådanne intense laserpulser, kan det undergå forskellige ionisationsprocesser ledende til en ion med en eller flere frie elektroner. Viden omkring sådanne stærkfelts-ionisationsprocesser er af fundamental interesse, da de kan give mulighed for at forstå strukturen og dynamikken i den mikroskopiske verden.
I  hans studier, har Chuan Yu arbejdet med to-elektron modelatomer, som typiske eksempler på mange-elektron atomer, og teoretiskt undersøgt stærkfelts-ionisationsprocesser af to-elektron modelatomer. Ved at implementere effektive metoder for numerisk løsning af den tidsafhængige Schrödingerligning og ekstraktion af kontinuumobservable, har Chuan Yu undersøgt to-elektron dynamik i både det ekstremt ultraviolette og nærinfrarøde område. For at forklare de nye opdagelser og undersøge de underlæggende mekanismer, er adskillige teoretiske metoder blevet anvendt til at analysere resultaterne.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 10. november 2017, kl. 14.15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Strong-field ionization of two-electron model atoms
Kontaktinfo: Chuan Yu, e-mail: chuan@phys.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Dieter Bauer, Institut for Fysik, Rostock Universitet, Tyskland
Professor Morten Førre, Institut for Fysik og Teknologi, Bergen Universitet, Norge
Lektor Brian Julsgaard (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018