Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Udvikling af computerbaserede beregningsmetoder til brug i katalysemodellering

Ph.d.-forsvar, fredag den 21 september 2018. Esben Leonhard Kolsbjerg

21.09.2018 | Helle Karvonen

Esben Leonhard Kolsbjerg

Esben har under sine studier udviklet algoritmer til systematisk at forbedre hvordan man studerer kemiske reaktioner på overflader. De udviklede algoritmer sigter mod at lette forskellige tekniske udfordringer, der er til stede. Inkorporering af automatik og systematik har været nøgleord i Esbens algoritmeudvikling, men han har også designet en metode, som benytter state-of-the-art maskinlæringspraksis til at reducere de beregningsmæssige behov ved søgning efter stabile atomare strukturer. Alle disse nye metoder har Esben flittigt brugt til bl.a. at studere diffusionsprocesser af små molekyler, reaktioner med hydrogen og stabiliteten af nanometalklynger med lovende katalytiske egenskaber.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af detaljer i specifikke katalytiske reaktioner, og de udviklede algoritmer tilføjer endnu et værktøj til brug ved fremtidig katalysedesign og -studier.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 21. september 2018, kl. 13.15
Sted: 1593-012, iNANO Auditorium, The iNANO House, Gustav Wieds Vej 14, 8000  Aarhus C
Afhandlingens titel: Improving computational methods for modeling reactivity
Kontaktinfo: Esben Leonhard Kolsbjerg, e-mail: esb@inano.au.dk, tlf.: +45 26 17 68 12
Bedømmelsesudvalg:
Professor Hannes Jónsson, School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland, Iceland
Professor Karoliina Honkala, Department of Chemistry, Nanoscience Center, University of Jyväskylä, Finland
Professor Torben René Jensen (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Bjørk Hammer, iNANO og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.11.2018