Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Udvikling af højtydende, lagdelte termoelektriske materialer

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 21 juni 2018, Jiawei Zhang.

21.06.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Jiawei Zhang

Termoelektrisk teknologi, som uden bevægelige dele kan omdanne spildvarme til elektrisk energi tegner sig som en lovende løsning på de kritiske energi- og miljøudfordringer, vi står overfor. Muligheden for at anvende denne teknologi i større omfang hæmmes imidlertid betydeligt af, at de involverede materialer er lavtydende eller dyre. I løbet af sine ph.d.-studier har Jiawei Zhang opstillet nye strategier og retningsgivende principper for optimering af elektrisk transport i lagdelte materialer. På grundlag af teoretiske beregninger har Jiawei Zhang i sine eksperimenter påvist eksistensen af flere højtydende, prisbillige lagdelte termoelektriske materialer. Desuden har Jiawei Zhang vist, hvordan kemiske bindinger kan tjene som genvej til at forstå materialers struktur og transportegenskaber. De retningsgivende principper, han har opstillet, fører til en bedre forståelse af forholdet mellem struktur og egenskaber og vil dermed effektivisere screening for og udvikling af nye, lagdelte termoelektriske materialer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Kemisk Institut, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: 21 juni 2018 kl. 13.00
Sted: 1514-213
Afhandlingens titel: Designing High-Performance Layered Thermoelectric Materials
Kontaktinfo: Jiawei Zhang, e-mail: jiaweizhang@chem.au.dk
Bedømmelsesudvalg:

Professor Ernst Bauer, Institut of Solid State Physics, TU Wien
Professor Antoine Maignan, CRISMAT Lab, France
Professor Henrik Stapelfeldt (formand), Kemisk Institut, Aarhus Universitet]
Hovedvejleder:
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet]
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.06.2018