Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Udvikling af nøjagtige beregningsmodeller til beskrivelse af elektroniske overgange i store molekyler

Ph.d.-forsvar, fredag den 28. april 2017. Pablo Baudin

28.04.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Pablo Baudin

I løbet af sine ph.d.-studier har Pablo Baudin bidraget til udvikling af avancerede beregningsmodeller til beskrivelse af store molekyler (med nogle hundrede atomer). De udviklede modeller udgør tilnærmede løsninger til den centrale kvantemekaniske ligning (Schrödingers ligning) der beskriver elektronerne i et system. Opmærksomheden har i særlig grad været rettet mod beskrivelsen af elektroniske overgange, der kan opstå som følge af samspillet mellem lys og stof. At give en nøjagtig beskrivelse af sådanne processer i store molekyler er af største vigtighed  inden for mange videnskabelige felter, herunder molekylærbiologi og materialevidenskab.

Ph.d.-studiet er gennemført ved qLEAP Center for Theoretical Chemistry, Institut for Kemi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid:
Fredag den 28. april 2017 kl. 13.00
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Coupled Cluster Theory for Large Molecules
Kontaktinfo: Pablo Baudin, e-mail: pablo.baudin@chem.au.dk, tlf.: +45 5125 0480
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Köhn, Institute for Theoretical Chemistry, University of Stuttgart, Tyskland.
Professor Stephan P. A. Sauer, Department of Chemistry, Københavns Universitet.
Professor Ove Christiansen (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder:
Professor Poul Jørgensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Medvejleder:
Dr. Kasper Kristensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.04.2018