Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Vandets vej til et vestjysk vandløb

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 21. februar 2018, Rasmus Rumph Frederiksen.

21.02.2018 | Trine Berndt Turtiainen Scheelke

Rasmus Rumph Frederiksen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Rasmus Rumph Frederiksen forsket i vandets vej fra mark til vandløb. Vandets vej er vigtig at forstå, da den er bestemmende for graden af næringsstofomsætning undervejs, og hvorvidt grundvandspumpning vil reducere vandføringen i vandløbet, med konsekvenser for vandløbskvaliteten. Rasmus har ved hjælp af forskellige felt-, analytiske og numeriske metoder undersøgt hvordan vandet strømmer til Knivsbæk – som er et lille vandløb nord for Videbæk by på Skovbjerg Bakkeø i Vestjylland – som for eksempel drænvand eller direkte grundvandsindsivning gennem vandløbsbunden og -siderne. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af vandets vej fra mark til vandløb i en typisk dansk landskabstype. Samtidig understreger resultaterne vigtigheden af at bruge forskellige metoder til at undersøge tilstrømningen til vandløb. Resultaterne kan være brugbare i forhold til administration af vandressourcen og dermed indfri danske og internationale lovkrav for vandmiljøbeskyttelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende


Tid: Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Bygning 1671, lokale 137, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Surface-groundwater interaction – elements of the hydrograph on a hill island
Kontaktinfo: Rasmus Rumph Frederiksen, e-mail: rasmus.rumph@geo.au.dk, tel.: +45 40 52 47 26
Bedømmelsesudvalg:
Senior forsker Donald Rosenberry, United States Geological Survey
Chefkonsulent Morten Lauge Pedersen, NIRAS, Aarhus
Lektor Søren Munch Kristiansen (formand), Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Keld Rømer Rasmussen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk


Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST,
Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.04.2018