Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Overvågning af bygværkers tilstand via vibrationsmålinger

Ph.d.-forsvar, fredag den 17. marts 2017. Jannick Balleby Hansen.

17.03.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Jannick Balleby Hansen

I løbet af sit ph.d.-studium har Jannick forsket i lokalisering og kvantificering af strukturelle skader ved monitorering af større bygningsværkers dynamiske egenskaber. Det er almindelig kendt, at opståede skader, som f.eks. huller eller revner, har en indflydelse på en bygnings globale dynamiske egenskaber, også kaldet de modale parametre. Således kan en observeret ændring af de modale parametre være et udtryk for ændringer i de strukturelle egenskaber af den monitorerede bygning. Jannick har undersøgt hvorledes man kan lokalisere og kvantificere strukturelle skader, ved hjælp af en scenariebaseret metode der bygger på eksperimentelle målte parametre samt en parametrisk model af den givne bygning. 

Ph.d. projektet præsenterer nye metoder som kan lokalisere og kvantificere strukturelle ændringer og er blevet afprøvet på skalerede laboratoriemodeller såvel som testemner i fuld størrelse med henblik på at fastlægge positionen og størrelsen af en masseændring.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid:
 fredag den 17. marts 2017, kl. 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale 03.040, Navitas, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Scenario-based Structural Damage Localization and Quantification Using Operational Modal Analysis
Kontaktinfo: Jannick B. Hansen, e-mail: jbha@ase.au.dk, tlf.: 4189 3196
Bedømmelsesudvalg:
Professor Guido De Roeck, Department of Civil Engineering, KU Leuven, Belgien
Ph.d. Dimitri Tcherniak, Brüel & Kjær, Danmark
Ingeniørdocent Kenny Kataoka Sørensen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Poul Henning Kirkegaard, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Rune Brincker, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.04.2018