Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Vurdering of forbedring af datakvaliteten i den transiente elektromagnetiske metode via digital signalbehandling

PhD-forsvar, Fredag 3. november 2017. Søren Rasmussen.

03.11.2017 | Liselotte Kaspersen Heller

Søren Rasmussen

Under sine studier har Søren forsket i kvantificering of forbedring af kvaliteten af data, målt med den transiente elektromagnetiske metode (TEM). TEM er en geofysisk metode, som anvendes til kortlægning af undergrunden, ved at måle jordens respons på en kontrolleret elektromagnetisk påvirkning. De resulterende kort kan, for eksempel, bruges til kortlægning of sårbarhedsanalyse af grundvandsresourcer.

Nøjagtigheden af undergrundskortene er begrænset af støj i målingerne. Sørens forskning har bidraget med metod er til kvantificering og reduktion af støj. Dette resulterer i mere præcis kortlægning, som i sidste ende giver et forbedret grundlag for beslutningstagning på baggrund af TEM målinger.

PhD-uddannelsen blev fuldført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er skrevet af den PhD-studerende.

Tid: Fredag d. 3. november 2017 kl. 13:00.
Sted: Bygning 5125, lokale 424, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.
Afhandlingens titel: Assessing and Improving Data Quality in the Transient Electromagnetic Method via Digital Signal Processing
Kontaktinformation: Søren Rasmussen, e-mail: sras@eng.au.dk, tel.: +45-2180-5140
Medlemmer af bedømmelseskommitéen:
Professor Thorkild Maack Rasmussen, Luleå University of Technology, Sverige.
Assistant Professor Cyril Schamper, University Pierre et Marie Curie, Frankrig.
Professor Preben Kidmose (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder:
Lektor Jakob Juul Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.
Sprog: PhD-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.  

 

 

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.02.2018