Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Yverets næringsstof–optag og –udskillelse hos højtydende søer

Ph.d.-forsvar, onsdag d. 1. marts 2017. Uffe Krogh.

01.03.2017 | Steffi Hjerrild Iversen

Uffe Krogh Larsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Uffe undersøgt yverets optag af næringsstoffer på forskellige tidspunkter i sendrægtighed og i diegivningsperioden. Derudover blev effekten af arginin, fibre og fedt i soens foder på soens produktivitet undersøgt, herunder soens produktion af råmælk og mælk.

Soens yver udvikles hurtig i sendrægtighed og i diegivningsperioden, og pattegrisene er i de første leveuger udelukkende afhængige af udskillelsen af næringsstoffer fra soens yver. Uffe målte yverets plasma flow og yverets optag af næringsstoffer samt den resulterende produktion af råmælk og mælk hos høj-produktive søer.

Resultaterne bidrager til forståelsen af yverets kvantitative omsætning og udnyttelse af aminosyrer samt andre næringsstoffer. Derudover gav resultaterne et indblik i hvilke faktorer der er begrænsende for yverets produktion af råmælk og mælk.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet, Foulum.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag d. 1. marts 2017, kl. 10.00
Sted: Bygning 8814, Auditoriet, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Mammary plasma flow, mammary nutrient uptake and the production of colostrum and milk in high-prolific sows – Impact of dietary arginine, fiber and fat.
Kontaktinfo: Uffe Krogh, e-mail: uffek.larsen@anis.au.dk, tlf.: +45 4028 1621
Bedømmelsesudvalg:
Research scientist J. Jacques Matte, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural and Food Science, Laval, Canada.
Dr. Giuseppe Bee, Department of Environmental Systems Science, ETH Zürich, Switzerland
Senior researcher Mogens Vestergaard (formand), Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark.
Hovedvejleder:
Senior scientist Peter Kappel Theil, Department of Animal Science, Aarhus University, Foulum.
Medvejleder:
Senior scientist Niels Oksbjerg, Department of Food Science, Aarhus University, Foulum.
Post Doc. Adam Christian Storm, Department of Animal Science, Aarhus University, Foulum.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Aarhus Universitets bibliotek afdeling Foulum, Science and Technology, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018