Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Vis nyheder

Virussygdomme i honningbier

Ph.d.-forsvar, torsdag den 29. november 2012. Cand.scient. Roy Mathew Francis.

29.11.2012 | Patrick Theil Sørensen

Roy Mathew Francis

Honningbier er insekter, der er af stor betydning for menneskers velfærd, på grund af deres betydning for både bestøvning og produktion af honning. Honningbier er hele tiden truet af talrige patogener og skadedyr. Samspillet blandt disse sammen med muligvis andre ukendte faktorer er årsag til en udbredt tilbagegang i antallet af honningbifamilier over hele kloden. Colony Collapse Disorder (CCD) er et nyt fænomen, der er kendetegnet ved, at bierne pludseligt forsvinder fra familien, hvilket har forvirret biavlere og forskere i hele verden. Den største enkelttrussel mod biavl er udbredelsen af den invasive mide Varroa destructor.

Foruden den skade, som miderne gør ved at suge hæmolymfe på bier og pupper, er de også effektive viderebringere af virus. Virusudbredelse og virusrelateret dødelighed er steget betydeligt efter etablering af varroamider som skadegørere hos honningbier. Virus er de nyeste patogener hos honningbier og er stadigt dårligt forståede. Sammen med specifikke virus er varroamider under mistanke for at spille en væsentlig rolle med hensyn til CCD.

Roys arbejde omhandler samspillet mellem honningbier, virus og varroamider. Et nyt redskab er blevet udviklet til at diagnosticere tre virus i honningbier. Kvantitativ PCR er blevet anvendt til at undersøge fordelingen af to almindelige virus i fem kropsdele fra 86 honningbidronninger. Sæsonbestemt variation i virusinfektion i honningbiarbejdere og varroamider blev bestemt ved at udtage prøver fra 23 bifamilier under tre forskellige behandlingsformer i løbet af et år.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet.

Tid: Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.00
Sted: Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Afhandlingens titel: Viral diseases in honey bees
Kontaktinfo: Roy Mathew Francis, e-mail: royfrancis.mathew@agrsci.dk, tlf.: 52809424
Bedømmelsesudvalg:
Directeur de la Recherché Yves Le Conte, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Avignon, Frankrig
Lektor Annette Bruun Jensen, Center for Social Evolution, Københavns Universitet
Lektor Bernd Wollenweber (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Seniorforsker Steen Lykke Nielsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.

PhD defence
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.04.2018