Du er her: AU Ph.d.  Nyheder og arrangementer Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar

Maja Krüger Thomsen

18.04.2017 | PhD defence

Elektrontæthedsstudier af metal-organiske komplekser

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 18. april 2017. Maja Krüger Thomsen.

Lærke Søndergaard Stewart 
Kort, der viser den modellerede udbredelse af vegetationstyper langs en fjeldskråning i nordøst Grønland (den nutidige udbredelse ses i midten af den øverste række (0;0)) samt hvordan fordelingen af vegetationstyper ændrer sig, når temperaturen og jordfugtigheden ændrer sig. Når temperaturen stiger, øges det potentielle udbredelsesområde for hede domineret af dværgbuske (Empetrum hede og Vaccinium hede) på bekostning af mere åbne habitater domineret af urter og grasser. Den relative fordeling af disse to typer bestemmes i høj grad af jordens fugtighed.

07.04.2017 | PhD defence

Hvordan påvirker klimaet og de igangværende klimaforandringer udbredelsen af plantesamfund i Arktis?

Ph.d.-forsvar, fredag den 7. april 2017. Lærke Stewart.

Lasantha Indika Herath Herath Mudiyanselage

06.04.2017 | PhD defence

Hvor jordfysik møder biologi: En biofysisk tilgang til forståelse af økologien i jordens indre rum

Ph.d.-forsvar, torsdag den 6. april 2017. Lasantha Herath

Ingeborg Elbæk Nielsen 
Opstilling af partikelinstrumentet under en kampagne i Nordgrønland. Foto: Nina Sarnela

31.03.2017 | PhD defence

Partiklers betydning for klimaet i Arktis

Ph.d.-forsvar, fredag d. 31. marts 2017. Ingeborg Elbæk Nielsen

Niels Due Kjeldsen

31.03.2017 | PhD defence

Adressering af emner inden for nanoscience med organisk kemi – syntese og anvendelse af funktionelle, organiske molekyler

Ph.d.-forsvar, fredag den 31. marts 2017. Niels Due Kjeldsen.

Mei Lee Ling
Is dendritter mønster under isdannelse i bakterie INA protein opløsningen.

31.03.2017 | PhD defence

Bakteriernes rolle i atmosfæren og deres potentiale som biosignaturer på exoplaneter

Ph.d.-forsvar, fredag den 31. marts 2017. MeiLee Ling.

24.03.2017 | PhD defence

Hydrogen Cyanide in an Industrial and Academic Setting

Ph.d.-forsvar, fredag den 24. March 2017, Ph.d. studerende Steffan Kvist Kristensen.

Thies Marten Heick

24.03.2017 | PhD defence

Fungicidresistens i hvede – bekæmpelse af hvedegråplet (Septoria) i Danmark

Ph.d.-forsvar, søndag den 24. marts 2017. Thies Marten Heick.

Jakob Thyrring
Feltarbejde i Vestgrønland. Billede: Martin Blicher

01.03.2017 | PhD defence

Blåmuslingen i Grønland: Udbredelse og tilpasning i et ændrende Arktis

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. marts 2017. Jakob Thyrring.

Jannick Balleby Hansen

17.03.2017 | PhD defence

Overvågning af bygværkers tilstand via vibrationsmålinger

Ph.d.-forsvar, fredag den 17. marts 2017. Jannick Balleby Hansen.

Viser resultater 1 til 10 ud af 946

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.03.2017