You are here: AU PhD  Graduate Schools Aarhus BSS 4+4 PhD programme (in Danish)

4+4 PhD programme (in Danish)

4+4-ordningen på BCOM

I BSS’ Ph.d.-retningslinjer hedder det om 4+4-ph.d.-ordningen: 

”I det 4-årige forløb færdiggør man sin kandidatuddannelse over de første 2 år og er samtidig ph.d.-studerende. Denne periode betegnes som Del A/4+4. De sidste 2 år, der betegnes Del B/4+4, svarer til de sidste 2 år af den ordinære 3- årige ph.d.-uddannelse. Programudvalget fastsætter efter aftale med studielederen regler for kandidatdelen af det 4-årige forløb. […] Den ph.d.-studerende har ved indskrivningen afviklet 60 ECTS af sin kandidatuddannelse. De resterende 60 ECTS afvikles over 2 år på følgende måde:

  • Ordinære fag fra pågældende kandidatuddannelse (eller ph.d.-kurser indmeriteret til kandidatuddannelsen): 20 ECTS.
  • Anden aktivitet (ordinært fag, meritoverført ph.d.-kursus, seminaraktivititet el. lign.): 10 ECTS

[…] Under Del A/4+4 afvikler den ph.d.-studerende desuden aktiviteter som ph.d.-studerende svarende til ca. 1/3 af de samlede aktiviteter i løbet af Del A/4+4. Ud over at arbejde med ph.d.-projektet kan det f.eks. være at gennemføre ph.d.-kurser og opnå erfaring med undervisning og formidling. Efter afslutningen af Del A/4+4 indskrives den studerende på Del B/4+4, hvor vedkommende er ph.d.-studerende på fuld tid og ansættes som lønnet ph.d.-studerende. Adgangen til Del B/4+4 er betinget af, at den afsluttende eksamensaktivitet bestås med et tilfredsstillende resultat sammenholdt med en positiv halvårsevaluering.”

Kassogrammet for del A/kandidatdelen ser på BCOM således ud:

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

 Kandidat- eller Ph.d.-kurser (20 ECTS)

 Litteraturoversigt (10 ECTS)

  Præ-ph.d.-speciale (30 ECTS)

Dertil kommer så 30 ECTS ph.d.-kurser, der kan placeres spredt ud over begge dele, A og B.

 

Comments on content: 
Revised 05.11.2018