PhD graduates

List of dissertations

2017

 • Iulia Kolesnicov: Winning the War for Talent. A study on employer branding from a corporate communication perspective 
 • Kathrine Beuchert: The Web of Subtitling. A Subtitling Process Model Based on a Mixed Methods Study of the Danish Subtitling Industry and the Subtitling Processes of Five Danish Subtitlers
 • Casper A. G. Woldersgaard: Lexicalisation Patterns in Danish and Spanish
 • Kristine Bundgaard: (Post)Editing - A Workplace Study of Translator-Computer Interaction at TextMinded Danmark A/S
 • Christiane Marie Høvring: A Discursive Struggle for Getting the Balance Right? An Explorative Study of Communicating Corporate Social Responsibility as Shared Value Creation

2016

 • Nicolai Busse Hansen: Strategy in Job Interviews? A Microethnographic Investigation
 • Vibeke Thøis Madsen: Internal Social Media: A New Kind of Participatory Organizational Communication? Two explorative studies of coworkers as communicators on internal social media
 • Nils Braad Petersen: Knowledge Communication Processes for Building Semi-dispersed Teams. Using discursive sensemaking to understand prototypical perceptions of knowledge, idendity and relationships
 • Rikke Hartmann Haugaard: Hvordan skriver og reviderer jounalister? Et eksplorativt og kvalitativt casestudie af journalistisk tekstproduktion med fokus på revision af indhold og sprogligt udtryk ved det spanske dagblad El Mundo
 • Kenneth Cortsen: Strategic Sports Branding at the Personal, Product and Organizational Level: Theory and Practice for Improving a Sports Brand's Interactions
 • Daniel Pedersen: Transcreation in Marketing and Advertising. An Ethnographic Study
 • Anne Abell: Predicting the Future and Learning from the Past. Developing a framework for evaluating success in IT projects
 • Linda Greve: Metaphors for Knowledge in Knowledge-intensive Groups

2015

 • Sinne Brandt Jakobsen: The Value of Political Values. Exploring the communication of political values in coalition government parties
 • Ulf Porup Thomasen: Exploring the Communicative Dimensions of Knowledge-intensive Innovation. An Ethnographic Insight into the Innovation Culture Initiative of Novo Nordisk

2014

 • Daniel Morten Simonsen: Organisatorisk resiliens fra et kommunikativt perspektiv - meningsskabelse og organisering i krise
 • Gertrud Latif Knudsen: Corporate communication og dynamiske stakeholderes forventninger til et bymuseum – med Bymuseet i Aarhus som case
 • Aage Hill-Madsen: Derivation and Transformation: Strategies in Lay-Oriented Intralingual Translation


2013

 • Jacob Brix: Exploring Radical Innovation Projects From a Learning Perspective
 • Line Berggreen Ramsing: Unpacking Project Management Communication. A relational approach to strategy
 • Matilde Nisbeth Jensen: Translators of Patient Information Leaflets: Translation Experts or Expert Translators? A mixed methods study of lay-friendliness

2012

 • Line Schmeltz: Conflicting Values in Discourses of Social Responsibility. Essays on Consumer-Oriented CSR Communication
 • Anna Karina Kjeldsen: Forandring eller fernis. Museale translationer af strategisk kommunikation. Et studie af institutio-naliseringen af strategisk kommunikation i tre danske kunstmuseer
 • Erik Kristian Sloth: Emotionel kapitalisme. Forbrug af oplevelser og den moderne hedonisme
 • Ushma Chauhan Jacobsen: Knowledge Asymmetries. A situated inquiry in three sites of professional communication

2011

 • Antoinette Mary Fage-Butler: Towards a New Kind of Patient Information Leaflet? Risk, Trust and the Value of Patient-Centered Communication
 • Mei Xue: Conceptualizing Lexicographic Principles for Production-Oriented English Learner’s Dictionaries – From the Perspec-tive of Chinese Learners of English
 • Anja Krogsgaard Vesterager: The translation of judgments. An examination of potential translation challenges in translating judgments from Spanish into Danish
 • Deny Arnos Kwary: Theoretical Considerations in Creating an Internet English Dictionary of Finance for Indonesian Students

2010

 • Annette Agerdal-Hjermind: Corporate Blogging: En eksplorativ kontekstuel analyse af en gruppe interne blogaktørers anven-delse af en organisations weblog som ekstern kommunikationsplatform
 • Trine Susanne Johansen: Transported Essence or Collaborative Telling? Towards a Narrative Vocabulary of Corporate Identity
 • Dorina Gnauer: Time to Learn. Exploring Workplace Learning Affordances in a High-Pressure Work Environment

2009

 • Helle Kryger Aggerholm: Afskedigelser og organisationskommunikation – en undersøgelse af organisationskommunika-tionens betydning for tilbageværende medarbejderes meningsskabelse og forståelse af den organisatoriske virkelighed i en dansk afskedigelseskontekst

2008

 • Carmen Heine: Modell zur Produktion von Online-Hilfen
 • Nikolaj Kure: Organisationsudvikling som diskursiv udvikling – et projekt om narrative praksisser i organisationsudvikling

2007

 • Anne-Mette Holmgreen Raburn: Spoken Customer Complaints: Action and Interaction
 • Sophie Esmann Andersen: Brands som fortællinger – fortællinger om brands: Seks teenagerpigers forbrug, fortolkninger og fortællinger om brands

2006

 • Dorrit Bøilerehauge: One Village – One Fashion? A discourse analysis and discussion of six fashion producer websites from a social constructionist angle
 • Carmen Daniela Maier: The Promotional Genre of Film Trailers: Persuasive Structures in a Multimodal Form
 • Mona Agerholm Andersen: Ejerskab for NEG Micons værdier – et casestudie af krydsfeltet mellem ledelsesopfattelser og medarbejderoplevelser
 • Charlotte Albrechtsen: Fortælling og fortolkning i Jyske Bank. Strategisk storytelling i intern organisationskommunikation

2005

 • Bente Foged Madsen: Visuel og verbal retorik i finansiel virksomhedskommunikation: Franske reklameannoncer for banker

2003

 • Bente Jacobsen: Pragmatic Meaning in Court Interpreting: An Empirical Study of Additions in Consecutively Interpreted Question-Answer Dialogues

2002

 • Helle Dam: A Referential Analysis of Definite NPs in Spanish
 • Patrick Leroyer: Les examples textuels unificateurs: Fondements et applications pour le dictionnaire de traduction technique
 • Carlo Grevy: Metaforer, scenarier og teknologi. En undersøgelse af computermetaforer på et empirisk konstruktivistisk grundlag
 • Henrik Køhler Simonsen: TeleLex. Theoretical Considerations on Corporate LSP Intranet Lexicography. Design and Devel-opment of TeleLex – an Intranet-based Lexicographic Knowledge and Communications Management System
 • Poul Erik Jørgensen: Gaining Compliance in Pressure Politics: An Interdisciplinary Study of Requestive Message Production in the British Political Consultancy Industry

1999

 • Winni Johansen: Kultursignaler i tekst og billede – Kultur og Kommunikation I danske og franske præsentationsbrochurer
 • Martin Nielsen: Die Unternehmensbroschüre als Textorte: Versuch eines Textogramms. Dargestellt anhand von dänischen und deutschen Brauereibroschüren

1998

 • Christa Thomsen: La sequence de requête: Stratégies d’argumentation et de politesse dans les conversations d’affaires téléphoniques
 • Franciskus Geeb: Semantische und enzyklopädische Informationen in Fachwörterbüchern. Eine Undersuchung zu fach-informative Informationstypen mit besonderer Berücksichtigung wortgebundener Darstellungsformen
 • Peter Kastberg: Kondensation und Expansion in der Fachsprache der Technik
 • René Sehested Thomsen: Kataphorik – Eine empirische Untersuchung pronominaler Kataphern aus rezeptiver Sicht
 • Inger Askehave: A Functional Interpretation of Company Brochures – From Context to Text
 • Karen Korning Zethsen: Expressivity in Technical Texts – From a Translation Theoretical Perspective

1996

 • Friedel Dubslaff: Die Wiederaufnahme durch Proformen beim Simultandolmetschen aus dem Deutschen
 • Marianne Grove Ditlevsen: Den udvidede substantivfrase i udvalgte tyske økonomiske fagtekster – en receptionsgrammatisk analyse i intra- og intersprogligt perspektiv
 • Anne Gram Schjoldager: Simultaneous Interpreting: Empirical Investigation into Target-Text/Source-Text Relations
 • Anne Ellerup Nielsen: Argumentationsstrategier i franske præsentationsbrochurer. Fra det sproglige til det retoriske niveau
 • Helle Vrønning Dam: Tekstkondensering i foredragstolkning. Formel og sproglig analyse på grundlag af spansk-danske tolkninger


1995

 • Jette Bundgaard Pedersen: Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk
 • Jan Engberg: Vergleich von fachsprachlichen Textsortenkonventionen
Comments on content: 
Revised 19.03.2018