You are here: AU PhD  Graduate Schools Show events

Legater til studier/forskningsophold i USA (in Danish only)

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen uddeler legater til kandidat- og ph.d.-studerende. Legaterne er på 50.000-150.000 DKK afhængigt af opholdets længde.

2017.01.10 | Lene Bekker Lassen

America, flag

Følgende legater uddeles:

Generelle legater fra Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen:
Legater fra DAF & Fulbright er til studier i USA

  • på kandidat- eller ph.d.-niveau, der endnu ikke er påbegyndt i USA
  • af minimum et semesters varighed (3-6 måneder)
  • til studerende der er danske statsborgere ELLER dansk/amerikanske statsborgere (for Fulbright gælder det, at den studerende skal være dansk statsborger)

Legaterne er på DKK 50.000 til et semester og DKK 85.000 (Fulbright)/DKK 100.000-150.000 (DAF) til et helt akademisk år.

Virksomhedslegater:
Virksomhedslegaterne er til studier i USA

  • på kandidat- eller ph.d.-niveau, der endnu ikke er påbegyndt i USA
  • af et akademisk års varighed (8-10 måneder)
  • til studerende, der er danske statsborgere ELLER dansk/amerikanske statsborgere

Legaterne er på DKK 100-000-150.000.

Ansøgningsfristen til alle vores legater til studier i det akademiske år 2017/2018 er d. 1. marts 2017, kl.12:00.

Læs mere og find ansøgningsskemaet her.

PhD students
Comments on content: 
Revised 18.05.2018