Aarhus Universitets segl

PhD in Educational Research

PhD in Educational Research

Ph.d.-rådet Uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.'er der uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Du kan finde Ph.d.-rådets opslag, ansøgningsvejledning og budgetskabelon i højre spalte under vigtige dokumenter.

Der er ansøgningsfrist fredag 1. juni 2018 kl. 12.00.

 

Bemærk venligst at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have interne tidsfrister, der ligger før denne dato.


Formål

Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan blandt andet opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet samt gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2018 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for fagenes didaktik, literacy og dannelse, test og prøver, deltagelsesmuligheder, overgange samt ledelse i skolekontekster. Ansøgninger inden for andre områder vil også være velkomne. 


Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-projektets gennemførbarhed
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
  • Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
  • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter